Jak skorzystać z ulgi?

Kupując kasę ONLINE masz prawo do zwrotu kosztów zakupu kasy do 700 zł.

UWAGA! Jednym z warunków otrzymania zwrotu jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej od 1 lipca 2021 r.

Ikona Centralne Repozytorium Kas dwa budynki i ręka z pieniędzmi|Kasa dla lekarza

Zwrot z Urzędu Skarbowego

Zgodnie z przepisami kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł.

Możesz się ubiegać o zwrot kosztów, jeżeli:

  • Twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
  • Twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Jak ubiegać się o zwrot?

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT). Wyczerpujące informacje na ten temat znajdziesz na stronie biznes.gov.pl