Kasa dedykowana dla lekarzy

Zdjęcie ELZAB K10 ONLINE|Kasa dla lekarza

ELZAB K10

ONLINE

cena 1490 zł netto

1832.70 zł brutto

KUP TERAZ

Najczęściej zadawane pytania:

Kasa ONLINE wymaga stałego podłączenia do internetu. Jeżeli z jakiś przyczyn dostęp do internetu będzie chwilowo ograniczony (np. awaria sieci), kasa nadal działa.

 • KASA WYSTAWIA PARAGON
 • KOPIA PARAGONU JEST ZAPISYWANA W PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ KASY
 • KASA ONLINE PRZESYŁA DANE DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS - NIE RZADZIEJ NIŻ CO 2 GODZINY
  (wg harmonogramu, który może być nadawany i zmieniany indywidualnie dla każdej kasy)

Zgodnie z przepisami kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł.

Możesz się ubiegać o zwrot kosztów jeżeli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty. Istotny jest dowód zapłaty całej należnej kwoty za urządzenie.

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

1. Przedsiębiorcy, którzy odliczają zwrot kosztów na zakup kasy on-line, mogą

 • nie płacić podatku za rozliczany okres - jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy on-line,
 • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy on-line - jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup.

2. Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku VAT dostaną zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej mówi o tym nasz prawnik w video dostępnym tutaj.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-korzystac-z-kasy-fiskalnej/proc_1650-zwrot-kosztow-na-zakup-kasy-fiskalnej-on-line#step2doc1data, dostęp: 26.02.2021

Jest to obowiązek każdego podatnika, który posiada kasę ONLINE.

Fiskalizacja, krok po kroku:

 • PO ZAKUPIE KASY, SERWISANT UMÓWI SIĘ NA WIZYTĘ
 • PRZY UŻYCIU KASY, SERWISANT DOKONUJE ZGŁOSZENIA PODATNIKA DO URZĘDU SKARBOWEGO, JEDNOCZEŚNIE PRZEKAZUJĄC DANE PODATNIKA
 • Z REPOZYTORIUM PRZESŁANY JEST NR EWIDENCYJNY KASY
 • PRZYZNANY NUMER EWIDENCYJNY ZOSTAJE ZAPISYWANY W PAMIĘCI FISKALNEJ I CHRONIONEJ KASY WRAZ Z NIP-EM PODATNIKA
 • PAMIĘĆ FISKALNA I TRYB FISKALNY ZOSTAJĄ URUCHOMIONE. KASA GOTOWA JEST DO UŻYTKU

Tak, są to:

 • FISKALIZACJA KASY ONLINE
  Dokonana przez serwisanta przy użyciu kasy ONLINE
 • STAŁE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
  Podatnik musi zapewnić stałą łączność z Internetem, aby kasa mogła komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas według ustalonego harmonogramu.
 • PRZEGLĄDY TECHNICZNE KASY
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda kasa fiskalna powinna, co minimum 2 lata, przejść obowiązkowy przegląd techniczny.

Więcej mówi o tym nasz prawnik w video dostępnym tutaj.

Tak, lekarze prowadzący działalność gospodarczą utracą prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej i nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Więcej mówi o tym nasz prawnik w video dostępnym tutaj.

Loteria skierowana jest do lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, którzy dokonają zakupu kasy ELZAB K10 ONLINE oraz ją fiskalizują.

3 kroki do udziału w loterii:

Pamiętaj! W loterii można się zarejestrować do 14.07.2021 r. do godziny 23:59:59.

Więcej o tym jak wziąć udział w loterii na tej stronie lub w regulaminie loterii dostępnym tutaj.

Laureaci o wygranej zostaną poinformowani w terminie maksymalnie 7 dni od daty losowania za pośrednictwem SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody głównej – telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym do loterii.

Więcej o tym jak wziąć udział w loterii na tej stronie lub w regulaminie loterii dostępnym tutaj.

Organizator loterii odprowadzi należny podatek dochodowy od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

Regulamin loterii dostępny tej stronie.

Indywidulany kod zostanie przesłany SMSem, na numer telefonu podany przy zakupie kasy, po potwierdzeniu jej fiskalizacji

W przypadku nieotrzymania Indywidualnego Kodu prosimy o kontakt z naszym Helpdeskiem:

Więcej o tym, jak wziąć udziału w loterii znajdziesz tutaj.

W przypadku kasy firmy ELZAB po umieszczonym czerwonym napisie ONLINE, lub po wyróżniku numeru unikatowego. W przypadku kas innych producentów najlepszym wyjściem będzie kontakt z serwisem (jeśli kasa została zakupiona w 2019 r. lub później).

Tak, jak najbardziej. Kasa może być używana stacjonarnie, ale również w terenie. Bezprzewodowa łączność z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) możliwa jest za pośrednictwem modułu Bluetooth/WiFi.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.